Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYESİ’NİN İKİ BÜYÜK PROJESİ : TOKİ ve MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ.
Tarihi: 2019-12-25
   Son günlerde gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse topluma açık alanlarda yapılan bazı asılsız paylaşım ve konuşmalarda Tuzlukçu Belediyesi’nin TOKİ ve Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi hakkında herhangi bir çalışma yapmadığı ve hatta bu çalışmaları dahi yapacak yetkiye sahip olmadığı söylenmektedir. Gerçeklik taşımayan bu bilgiler halkımızı yanlış yönlendirmekte ve Tuzlukçu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları halkın gözünde itibarsızlaştırmaktadır. Bu sebeplerden ötürü Tuzlukçu Belediyesi olarak bugüne kadar TOKİ ve Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi kurulması hakkında yaptığımız yazışmaları siz kıymetli vatandaşlarımıza anlatmak istedik.
   Tuzlukçu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı 16.03.2018 tarihinde onaylanmıştır. Toplu konut alanı olan 116/1, 122/1, 124/1, 125/1, 126/2, 127/2, 128/2, 129/1, 130/2, 131/2 parseller onaylı imar planında gelişme konut alanında, Aşağı Mahalle 196 ada 1 parsel ise Üniversite Öğretim alanı olarak planlıdır. Üst ölçek plan kararlarını etkileyen plan değişiklikleri Konya Büyükşehir Belediyesinin görüşüne tabidir.
MESLEK YÜKSEKOKULU YERLEŞKESİ: Selçuk Üniversitesi ile Belediye Başkanlığımız arasında İlçemiz Aşağı Mahalle 196 ada 1 parselde İlçemize Üniversite tesisi yapılması için 04.04.2017 tarihinde protokol imzalanmış olup, bu protokol 04.04.2022 tarihine kadar geçerlidir. Üniversite öğrenim alanı ise, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulamalı imar planında mülkiyeti Tuzlukçu Belediyesine ait İlçemiz Aşağı Mahalle 196 ada, 1 parselde kayıtlı 20.787,42 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kayıtlıdır.
TOKİ ALANI: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, 124/1, 125/1, 126/2-3, 127/2-3, 128/2-3 parsellerinin bulunduğu alanda İlçe halkımızın talepleri doğrultusunda TOKİ konutları yapılarak bu alanın ve Tuzlukçu bölgesinin konut ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla plan değişikliği talebinde bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığının 04.11.2019 tarih ve 18010177-145.04(42.31)-E.124733 sayılı yazıları ile de 116/1, 122/1, 124/1, 125/1, 126/2, 127/2, 128/2, 129/1, 130/2, 131/2 parselleri kapsayan alanın eklerinde gönderilen plan değişikliği taslağı uygun görülmüştür. 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz Aşağı Mahalle, 116 ada 1 parsel, 122 ada 1 parsel, 124 ada 1 parsel, 125 ada 1 parsel, 126 ada 2 parsel, 127 ada 2 parsel, 128 ada 2, 129 ada 1 parsel, 130 ada 2 parsel, 131 ada 2 parselleri kapsamaktadır. Yapılan tüm çalışmalar siz kıymetli vatandaşlarımız için sosyal medya hesaplarımızdan detaylı biçimde paylaşılmıştır.

   Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile yoğunluk ve kat artışı sağlanarak İlçe halkımızın talepleri doğrultusunda, Tuzlukçu bölgesinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Toki Konutları yapılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına 04.11.2019 tarihinde müracaatta bulunulmuştur. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 13.11.2019 tarih ve 2019/11-102 sayılı kararı ile plan değişikliği düzeltilerek uygun bulunmuştur.
   Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin AKBUĞA, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürü Harita Mühendisi Tuncay MERT ve Belediyemiz Şehir Plancısı Aysel DURMAZ 2019 yılı Eylül ayından itibaren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İlçemize toplu konut projesinin hayata geçirilmesi için üstün başarı göstermiş ve bu proje hayata geçirilmiştir.
Lütfen sosyal medyada çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Bu konuda bilgi almak isteyen, detayları öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret ederek fikir sahibi olabilir.

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz