Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerince aşağıda bilgileri verilen parsellerde yapılan incelemelerde parsel üzerinde bulunan tehlikeli yapıların yıkılacak derece tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.
Tarihi: 2020-04-20

TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerince aşağıda bilgileri verilen parsellerde yapılan incelemelerde parsel üzerinde bulunan tehlikeli yapıların yıkılacak derece tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Listede bulunan malik ve hissedarların  tehlikeli yapıyı 30 gün içerisinde yıkmaları gerekmektedir. 3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesinde ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.' Denilmektedir.
        İlanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahipleri tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Şeklinde düzenlenmiştir. Kanun uyarınca yıkımı tarafınızdan yapılmayan metruk yapının yıkım işlemleri Belediyemiz tarafından yapılacak olup, yıkım masraflarının %20 fazlası ile hissedarlardan tahsil edilecektir.

 İlanen duyurulur.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR LİSTESİ

Koraşı Mahallesi, 2497 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:

1-      Şerife ECE                                                   Aptil   

2-      Ümmü AKBULUD                                     Memiş

3-      Fadime ŞEN                                                Memiş

4-      Ali ECE                                                       Memiş

5-      Hasan ECE                                                  Memiş

 

Koraşı Mahallesi, 2469 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Sadık ÇAM                                                   İbrahim

 

Koraşı Mahallesi, 2331 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Fadime SARI                                                Kadir

2-      Mehmet SARI                                              Dede

3-      Osman SARI                                                 Dede

4-      Mustafa SARI                                               Dede

5-      Hatice AKÇAM                                           Dede

 

Koraşı Mahallesi, 2538 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Kadir TURAN                                              Hasan

 

Koraşı Mahallesi, 2419 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      İbrahim ÇELEBİ                                         Ali

2-      Mustafa ÇELEBİ                                        Ali

3-      Emine ÇELEBİ                                           Mehmet

 

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR LİSTESİ

Mevlütlü Mahallesi, 1352 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Yusuf SALMAN                                          Mehmet

 

Mevlütlü Mahallesi, 1379 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Eşe ALTUN                                       Mehmet

2-      Mustafa ALTUN                               Süleyman

3-      Ömer ALTUN                                   Süleyman

4-      İsmail ALTUN                                  Süleyman

5-      Bayram Ali ALTUN                         Süleyman

 

Mevlütlü Mahallesi, 1339 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Yusuf ÇINAR                                              Abdülcelil

 

Mevlütlü Mahallesi, 1467 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      Muzaffer YILDIRIM                                    Halil İbrahim

2-      Gülmenekşe BOZDAĞ                                Mehmet

 

Mevlütlü Mahallesi, 1451 parsel

Malikler:                                                        Baba Adı:                  

1-      İsmet MEŞE                                                 Mustafa

 

 

 

 

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz