Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
 • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

 • Beğendim
 • İyi
 • Fena Değil
 • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI
Tuzlukçu Belediye Başkanlığına ait Belediye Garajında bulunan aşağıda listedeki 5 (Beş) Adet araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Açık Teklif (arttırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışı yapılacak araçların fiyatına %18 KDV Dâhildir
Tarihi: 2021-10-14

TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

     Tuzlukçu Belediye Başkanlığına ait Belediye Garajında bulunan aşağıda listedeki 5 (Beş) Adet araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Açık Teklif (arttırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışı yapılacak araçların fiyatına %18 KDV Dâhildir.
                                                                                                                                                                                                                                                                        
S.No:   Plaka No:                   Model:                        Marka/Tipi/Cinsi          Muhammen      Bedeli:                        Geçici Teminat:         İhale Saati:
1-         42 AIH 187                 2000                MERCEDES BENZ/OTOBÜS            47.000,00                                    1.410,00                      14.00
2-         35 CJJ 02                    2000                BMC/BA10 KAMYON                        71.750,00                                    2.153,00                     14.10
3-         42 AJA 238                2008                FORD RANGER/XLT                           70.750,00                                   2.123,00                      14.20
4-         TUZBEL 13001          1998                LİEBHERR/EKSKAVATÖR                144.500,00                                   4.335,00                      14.30
5-         ……                            2015                KAMATSU/WA320-6                         593.750,00                                  17.815,00                     14.40

 
 1. İhale 26/10/2021 Salı Günü saat: 14:00’ de Belediye Başkanlığı toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
A)- GERÇEK KİŞİLER;
a-         İş ve Kanuni İkametgah adresini gösterir belge.
b-        Geçici teminat dekontu veya makbuzu.
c-         Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d-        Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona verecekler.
e-         Adli Sicil Durum Belgesi.
B)- TÜZEL KİŞİLER;
a-         Gerçek kişilerden istenilen (a,b,c,d,e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında ayrıca;
b-        Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve Yetkili belgeleri.
c-         Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2021 Yılında alınmış oda kayıt belgeleri.
d-        Şirket ortaklarının isimlerini belirtir, Ticaret ve Sicil Gazetesi
 1. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunduracaklardır.
 2. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler, kabul edilmeyecektir.
 3. Taşınır mallar (Araçlar) mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malları (Araçları) görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorunluluk idarece kabul edilemez.
 4. İhaleye katılacak istekliler Muhammen bedeli üzerinden % 3 geçici teminatını İhale Öncesi idareye yatırmaları gerekmektedir.  Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye alınmayacaktır.
 5. Bu işe ait İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Tuzlukçu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 6. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarından Akşehir Mahkemeleri yetkilidir.
 7. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. İlanda belirtmeyen hususlar için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
                             Kamuoyuna ilanen duyurulur.    08.10.2021                                                                                                                                                                            
Yusuf TAŞGIN
Belediye Başkanı V.
Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz