Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Tuzlukçu Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Erdoğdu Mahallesi, Kocakır Mevkii, 10 pafta, 1525 parselde kayıtlı 35.500,00 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
Tarihi: 2022-08-17
        TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Tuzlukçu Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Erdoğdu Mahallesi, Kocakır Mevkii, 10 pafta, 1525 parselde kayıtlı 35.500,00 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmaz “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 02/09/2022 Cuma günü saat 11:00’ da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır
3– Kiralanacak olan tarlanın (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli 14.200,00 (ondörtbinikiyüz TürkLirası) olup geçici teminatı 426,00 (dörtyüzyirmialtı TürkLirası)’ dır.
4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ile Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;
  1. Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartı fotokopisi
  2.  “Yerleşim Yeri Adres Beyanı”
  3. İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Tuzlukçu Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”
  4. İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe
  5. Geçici teminat makbuzu ve diğer belgelerin, 02/09/2022 Cuma 11:00’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır.
5- İhale ile ilgili şartname https://www.tuzlukcu.bel.tr/ internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.
6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                          İLAN OLUNUR

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz