Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
 • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

 • Beğendim
 • İyi
 • Fena Değil
 • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI
Tuzlukçu Belediye Başkanlığına ait Belediye Garajında bulunan aşağıda listedeki 5 Adet Araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Açık Teklif (arttırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışı yapılacak araçların fiyatına %18 KDV Dâhildir
Tarihi: 2023-02-08

TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

     Tuzlukçu Belediye Başkanlığına ait Belediye Garajında bulunan aşağıda listedeki 5 Adet Araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Açık Teklif (arttırma) usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışı yapılacak araçların fiyatına %18 KDV Dâhildir
                                                                                                              Muhammen
S.No:   Plaka No:Model:Marka/Tipi/Cinsi               Bedeli:            Geçici Teminat:         İhale Saati:
1-         42.AOS.728    2008    Land Rover                 605.000,00.TL            18.150,00.TL              14:00
2-         09 BF 083       2011    Ford Connect             163.000,00.TL                4.890,00.TL             14:10
3-         07 F 7482        1992    BMC Kamyon              84.000,00.TL                2.520,00.TL             14:20
4-         42 AJR 043     1991    Steyr Traktör                 89.000,00.TL               2.670,00.TL             14:30
5-         42 AJR 037     1998    BMC Levend                42.000,00.TL                1.260,00.TL             14:40
 
 1. İhale 22/02/2023 Çarşamba Günü saat: 14:00’ de Belediye Başkanlığı toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
A)- GERÇEK KİŞİLER;
a-         İş ve Kanuni İkametgah adresini gösterir belge.
b-        Geçici teminat dekontu veya makbuzu.
c-         Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d-        Geçici teminat yatırdığına ilişkin dekontu veya makbuzu.
e-         Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri Örneğini komisyona verecekler.
B)- TÜZEL KİŞİLER;
a-         Gerçek kişilerden istenilen (a,b,c,d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında ayrıca;
b-        Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve Yetkili belgeleri.
c-         Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 Yılında alınmış oda kayıt belgeleri.
d-        Geçici teminat yatırdığına ilişkin dekontu veya makbuzu.
e-         Şirket ortaklarının isimlerini belirtir, Ticaret ve Sicil Gazetesi
 1. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunduracaklardır.
 2. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler, kabul edilmeyecektir.
 3. Taşınır mallar (Araçlar) mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malları (Araçları) görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorunluluk idarece kabul edilemez.
 4. İhaleye  katılacak  istekliler Muhammen bedeli üzerinden % 3 geçici teminatını  İhale Öncesi  idareye yatırmaları gerekmektedir.  Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye alınmayacaktır.
 5. Bu işe ait İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Tuzlukçu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
 6. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarından Akşehir Mahkemeleri yetkilidir.
 7. İdare İhaleyi yapıp yamamakta serbesttir.
 8. İlanda belirtmeyen hususlar için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.    02.02.2023
                                                                                                                                                                            
Nurattin AKBUĞA
Belediye Başkanı

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz