Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçemiz Pazar Mahallesi 38 Ada 1-2 Parsel ve 382 Ada 2 Parsel arasında kalan imar yolunun kaldırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Tarihi: 2018-12-24
   İlçemiz Pazar Mahallesi 38 Ada 1-2 Parsel ve 382 Ada 2 Parsel arasında kalan imar yolunun kaldırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tuzlukçu Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 9/67 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 2018/1112 sayılı kararı ile onanmıştır.
   Söz konusu Uygulama İmar Plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereğince 24.12.2018 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle Belediyemiz İlan Panosunda ve Belediyemiz İnternet Sitesinde askıya çıkarılmıştır.
   İmar Planı değişikliği hakkında varsa yapılacak itirazların bir ay (30 Gün) askı süresinde Tuzlukçu Belediye Başkanlığına gerekçeleri ile yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.
   İlan olunur.
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz