Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
İLÇEMİZ SEBZE - MEYVE PAZARI CUMARTESİ GÜNÜ KURULACAK.
İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULLUNUN 04.05.2021 Tarih 27 Sayılı KARARI GEREĞİ;
Tarihi: 2021-05-07
İlgi: İçişleri Bakanlığının 04.05.2021 tarih ve 7923 sayılı Genelgesi.
Tuzlukçu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. ve 26. maddesine istinaden, Kaymakam Vekili Ahmet YEŞİLYURT başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, İçişleri Bakanlığının ilgi Genelgesinde belirtilen hususlar değerlendirmiş olup, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca;
İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgeleri ile;
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı düzenlenmiştir.
Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtilmiştir.
Bu çerçevede, İlçemiz genelinde;
1. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine,
2. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak, Kaymakamlığımızın koordinasyonunda mahalli idare tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesi ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına,
4. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine,
5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılmasına,
6. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine,
7. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına,
8. İlgili Belediye birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen “mesleki faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbirin; Kaymakam ile belediye başkanı ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanması, uygulanması ve sahada bizzat takip edilmesine,
Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen emir, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı ve fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç ve 66 ncı maddesi hükümleri gereğince; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile, konusu suç teşkil eden iş, işlem ve davranışlar için Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
Bu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararındaki hususlar, görev ve sorumluluk alanları itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarınca, İlçe Belediye Başkanlığınca, mahalle muhtarlıklarınca ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacak ve uygulamanın takibi yapılacaktır.
İLÇE HAKIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz